You are here
Home > Posts tagged "ข้าวต้มปลาทู"

คลองวาฬ – not far to sea

คลองวาฬ เป็นชื่อตำบลหนึ่งใน อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ว่ากันว่าชื่อนี้ใช้เรียกขานกันมานมนาน เนื่องจากครั้งหนึ่งมีปลาวาฬตายลอยติดอยู่ที่ชายทะเล ชาวบ้านจึงเอาเชือกผูกลากซากปลาวาฬขึ้นจากทะเล และเรียกคลองที่ลากปลาขึ้นมานั้นว่า ‘คลองปลาวาฬ’ 4247

Top