You are here
Home > Posts tagged "ร้านอาหาร ริมทะเล หัวหิน"

The Beach House – Nai Lert Park Hua Hin

บ้านไม้สักสีขาวสไตล์โคโลเนียลถูกปรับเปลี่ยนจากบ้านพักตากอากาศในอดีต ให้กลายเป็นร้านอาหารริมทะเลหัวหิน นอกจากโครงสร้างของตัวบ้านทีี่ยังคงไว้ตามเดิมแล้ว อีกสิ่งที่ไม่เปลี่ยนไปเลยคือบรรยากาศความเป็นบ้านที่ต้อนรับทุกคนอย่างอบอุ่น 8642

Top