News & Event

[หัวหิน] แถลงข่าวงานเทศกาลอาหารหัวหิน ปี 2558

เตรียมพบกันอีกครั้งกับเทศกาลอาหารหัวหิน โดยในปีนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 28 – 30 สิงหาคม 2558 เวลา 17.00-24.00 น. ณ สวนหลวงราชินี 19 ไร่