Let's go, scoop, สมุทรสงคราม

ตลาดน้ำบางน้อย ของอร่อยเพียบ

จังหวัดสมุทรสงครามมีตลาดน้ำน่าเที่ยวอยู่หลายแห่ง แต่ละที่ก็มีเสน่ห์แตกต่างกันไป