Let's eat, หัวหิน-ชะอำ

ครัวกรรณิการ์

หนึ่งร้านดังในหัวหินที่ชูความต่างว่า “ทุกอย่างทำจากไก่”  ด้วยว่าเมนูเด็ดร้านนี้ล้วนใช้ไก่เป็นวัตถุดิบหลักทั้งสิ้น ร้านเปิดเพียงวันละไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้น ฉะนั้นควรรีบไปก่อนจะพลาดของอร่อย ที่สำคัญ ถ้าไปช่วงเที่ยงมีหวังได้รอคิวยาว