Let's eat, ราชบุรี

เจ้แป๊ะ ขนมถ้วยโบราณ

เจ๊แป๊ะ ขนมถ้วยโบราณ ร้านเล็กๆ ติดริมถนน หน้าร้านมีโต๊ะให้นั่งทาน มองเข้าไปในร้านเห็นเตานึ่งขนมถ้วยเป็นเตาถ่านควันฉุยลอยมาเตะจมูก