News & Event

[เพชรบุรี] ชมวัง ฟังเพลง บรรเลงแจ๊ส

“ชมวัง ฟังเพลง บรรเลงแจ๊ส” ณ พระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน) อ.เมือง จ.เพชรบุรี วันเสาร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 17.00 – 22.00 น. เข้าชมฟรี