News & Event

[ชะอำ] งานเทศกาลชิมปูชัก ครั้งที่ 6

งานเทศกาลชิมปูชัก@ชะอำ ครั้งที่ 6 วันที่ 12-18 มีนาคม 2559 ณ จุดชมวิวชายหาดชะอำ จังหวัดเพชรบุรี