Let's go, ราชบุรี

ตลาดน้ำสวนผึ้ง Veneto

ลืมภาพตลาดน้ำแบบเดิมๆ ที่คุ้นเคย แล้วมาสัมผัสกับบรรยากาศตลาดน้ำท่ามกลางขุนเขา แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี