Let's go, เพชรบุรี

ทะเลแหวก เพชรบุรี พิกัดเที่ยวแหลมผักเบี้ย

นั่งเรือชมวิถีประมง เก็บหอยทราย ถ่ายรูปทะเลแหวก @ แหลมผักเบี้ย เพชรบุรีทะเลแหวก เพชรบุรี พิกัดนี้อยู่ในเขตอำเภอบ้านแหลม เป็นสันดอนทรายกลางทะเลที่พอเวลาน้ำลดก็จะสามารถลงไปเดินได้ น้ำใสทะเลสวยมากกกก ถ้าอยากไปเที่ยวต้องเหมาเรือออกไป ระหว่างทางเราก็จะได้ชมวิวป่าโกงกาง ได้เห็นวิถีประมง ชาวบ้านที่ออกมาหาหอย หาปลา เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านแหลมจริงๆ ช่วงเวลาที่เหมาะไปเที่ยวทะเลแหวกก็จะเป็นช่วงน้ำลง (เราไปช่วงเดือนมกราคม) ก่อนไปแนะนำว่าให้โทรสอบถามเวลาน้ำขึ้นน้ำลงกับ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแพปลาชุมชนตำบลแหลมผักเบี้ย ก่อนนะคะ ทะเลแหวก แหลมผักเบี้ย พิกัดลงเรือที่ร้าน