Let's sleep, หัวหิน-ชะอำ

The Bike Loft

แค่ชื่อก็พอรู้แล้วว่าเหล่านักปั่น คนรักจักรยานต้องปลื้ม The Bike Loft ที่พักในหัวหิน ที่ทุกบริเวณเต็มไปด้วยกลิ่นอายของจักรยาน