Let's sleep, ราชบุรี

ริมน้ำโพธาราม รีสอร์ท

ริมน้ำโพธาราม รีสอร์ทขนาดเล็กเพียง 6 ห้อง อยู่ติดริมแม่น้ำแม่กลอง สามารถชมวิวแม่น้ำแบบพาโนรามาได้จากในห้องพักเลยล่ะ