Let's sleep, หัวหิน-ชะอำ

บ้านพักสวยที่หัวหิน เรือนกาสะลอง

แม้จะชื่อเรือนกาสะลอง แต่โลเคชั่นของบ้านพักสวยแห่งนี้อยู่ที่หัวหินเมืองชายหาดยอดนิยม ไม่ใช่เมืองเหนือตามชื่อ ภายในบ้านพักตกแต่งด้วยของที่เชื่อมโยงถึงความเป็นเหนือ นับเป็นบรรยากาศที่สวยแตกต่างจากที่อื่นๆ ในหัวหิน