Let's go, เพชรบุรี

วัดท่าไชยศิริ

วัดท่าไชยศิริ เดิมชื่อ “วัดใต้” เพราะอยู่ด้านใต้ของแม่น้ำเพชร มีเรื่องเล่ากันมาว่าแต่เดิมเคยมีกองทหารแตกทัพหนีจากกองทัพพม่ามาตั้งหลักที่วัดแห่งนี้ เพื่ออาศัยอาบน้ำและดื่มกิน เมื่อพักหายเหนื่อยทหารพม่าก็ตามมาทันพอดีจึงเกิดการปะทะกัน สุดท้ายฝ่ายไทยได้รับชัยชนะ จึงตั้งชื่อวัดนี้ใหม่ว่า วัดท่าไชย ส่วนคำว่า ศิริ มาเติมใหม่ภายหลัง