Let's go, เพชรบุรี

ฟาร์มแกะ แก่งกระจาน “ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง”

นี่ไม่ใช่เรือนจำแบบที่คุณคิด ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพีง เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง แก่งกระจาน ได้พัฒนาจัดทำให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีทั้งจุดถ่ายรูปเก๋ๆ มีน้องแกะ แพะ ม้า กระต่าย ให้ป้อนหญ้า ป้อนนม ในบรรยากาศสวยๆ