Let's go, scoop

เยือน 4 ชุมชนนวัตวิถี เสน่ห์แห่งบึงกาฬ

ถ้าพูดถึงจังหวัดบึงกาฬ เราก็พอจะรู้ว่านี้คือจังหวัดน้องใหม่ที่แยกออกมาจากจังหวัดหนองคาย แต่ถ้าถามว่า “บึงกาฬมีอะไรเที่ยวบ้าง?” เรากลับนึกแทบไม่ออก จนกระทั่งได้มีโอกาสมาเที่ยวทริปนี้ที่บึงกาฬถึงได้รู้ว่าบึงกาฬมีของดีไม่แพ้จังหวัดอื่นๆ เลย ไม่เชื่อมาดูกันว่า 3 วัน 2 คืนที่จังหวัดบึงกาฬเราได้ไปเที่ยวที่ไหนมาบ้าง