Let's eat, หัวหิน-ชะอำ

Gallery กาแฟดริป_หัวหิน

การดริปกาแฟจะว่าไปก็คล้ายงานศิลปะ ต้องใช้ความใส่ใจละเมียดละไมในขั้นตอน เพื่อให้ได้กาแฟหอมกรุ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ได้สัมผัสรสชาติดั้งเดิมของเมล็ดกาแฟอย่างแท้จริง