Let's sleep, ราชบุรี

โพธาราม 126 รีสอร์ท

บางครั้งบางที วันหยุดดีๆ ก็ไม่จำเป็นต้องมีอะไรมาก แค่ที่พักบรรยากาศดีๆ เงียบสงบกับหนังสือสักเล่ม นั่งปล่อยเวลาไปกับสายน้ำไม่ต้องเร่งรีบอะไร อยากใช้วันหยุดชาร์จแบตให้ชีวิตแบบชิลๆ อย่างนี้ ลองแวะมาที่ โพธาราม126 รีสอร์ท