Let's eat, ราชบุรี

ร้านกาแฟ ราชบุรี กับวิวที่โอบล้อมไปด้วยภูเขา “ก่องกานท์”

ร้านกาแฟในบรรยากาศสบายใกล้ชิดธรรมชาติ ด้วยทำเลที่ตั้งอยู่บนเนิน ทำให้มองเห็นวิวภูเขากว้างไกลสุดสายตา มีหลายมุมให้เลือกนั่งชิลได้ตามชอบ