Let's eat, สมุทรสงคราม

ข้าวใหม่ ปลามัน

เรื่องอาหารการกิน นอกจากรสชาติแล้วคุณภาพของวัตถุดิบก็สำคัญ ในปัจจุบันหลายคนหันมาให้ความสนใจกับที่มาของอาหารกันมากขึ้น ว่าอาหารที่เรากินมาจากไหน ปลอดสารพิษหรือไม่ ดีกับสุขภาพหรือเปล่า ร้านข้าวใหม่ ปลามัน เป็นร้านหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้