scoop

เที่ยวใกล้กรุง สุขใกล้กัน : บางกะเจ้า

จังหวัดสมุทรปราการ เป็นจังหวัดในเขตปริมณฑลที่อยู่ติดกับกรุงเทพฯ ทางทิศใต้ เรียกได้ว่าอยู่ใกล้กับเมืองกรุงมากเสียจนบางทีอาจถูกมองข้าม ทั้งที่ในความจริงแล้วจังหวัดสมุทรปราการก็มีความน่าสนใจในการท่องเที่ยวไม่แพ้ที่ไหนๆ ทั้งในด้านธรรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ จนได้รับการกล่าวขานว่าเป็นปอดของเมือง รวมไปถึงวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชน ที่อาศัยอยู่อย่างเข้าใจธรรมชาติ จนเกิดเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น่าเรียนรู้ เรียกได้ว่าบางกะเจ้า เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่เหมาะกับการท่องเที่ยวแบบ Bio Tourism หรือการท่องเที่ยวบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ รับรองว่าทริปนี้ทั้งสนุกและได้ความรู้แน่นอน