Let's go, ราชบุรี

นมัสการพระนั่งเมืองแก้ว ณ วัดป่าพุทธาราม (ถ้ำสติ)

จากผนังถ้ำถูกแปรเปลี่ยนให้เป็นพระพุทธรูปหินขนดใหญ่ที่งดงามอ่อนช้อย พระพุทธะมหาคันธาราช (พระนั่งเมืองแก้ว) พระพุทธรูปปางปฐมเทศนา สลักจากหินแกรนิตที่อยู่ในถ้ำสติ วัดป่าพุทธาราม