News & Event

ไทยแอร์เอเชีย เพิ่มเที่ยวบิน หัวหิน-เชียงใหม่

อัปเดตตารางบินไทยแอร์เชีย เส้นทาง หัวหิน-เชียงใหม่ มีการปรับเปลี่ยนวันและเพิ่มเที่ยวบินเพื่อให้ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยว ชาวประจวบคีรีขันธ์, เพชรบุรี และใกล้เคียง หัวหิน-เชียงใหม่ ( 13:15-14:30 ) เชียงใหม่-หัวหิน ( 11:25-12:45 ) บินทุกวันอังคาร พฤหัสบดี และ เสาร์ วันละ 1 เที่ยว ราคาเริ่มต้น 1,190.- เปิดจองวันนี้แรก