วัดข่อย

พระธาตุฉิมพลีพระเศรษฐีนวโกฎิ ตั้งอยู่ในบริเวณวัดข่อย ถ.คีรีรัฐยา อ.เมือง จ.เพชรบุรี ติดกับพระนครคีรี (เขาวัง) เป็นพระธาตุที่มีสถาปัตยกรรมเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่ใด โดยมีต้นแบบมาจากภาพยันต์ฉิมพลีของวัดท่าไชยศิริ อ.บ้านลาด นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่รวมงานช่างศิลป์สิบหมู่ระดับสุดยอดฝีมือของเมืองเพชรบุรี ทั้งช่างปูนปั้น ช่างแกะสลัก ช่างลายรดน้ำ สามารถเข้าชมและสักการะพระบรมสารีริกธาตุได้ทุกวัน

IMG_5437

IMG_5395

_MG_2585

_MG_2586

_MG_2592

_MG_2603

_MG_2590

_MG_2568

IMG_5393

IMG_5388

IMG_5384

IMG_5383

_MG_2632

_MG_2628

IMG_5454

IMG_5439

แผนที่

Facebook Comments
letscheckin

About letscheckin

เว็บบล็อกรวมเรื่องราว ที่กิน ที่เที่ยว ที่พัก จากประสบการณ์ของบล็อกเกอร์ที่ลงพื้นที่ด้วยตัวเอง ถ่ายรูปเอง

View all posts by letscheckin →