Let's go, เพชรบุรี

เที่ยวโครงการพระราชดำริ “โครงการชั่งหัวมัน”

โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ เป็นพื้นที่รวบรวมพันธุ์พืชเศรษฐกิจนานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นมะนาว หน่อไม้ฝรั่ง สับปะรด ข้าวโพด แก้วมังกร ฯลฯ