Let's go, เพชรบุรี

เที่ยวโครงการพระราชดำริ “โครงการชั่งหัวมัน”

โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ เป็นพื้นที่รวบรวมพันธุ์พืชเศรษฐกิจนานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นมะนาว หน่อไม้ฝรั่ง สับปะรด ข้าวโพด แก้วมังกร ฯลฯ โดยในอดีตพื้นที่แห่งนี้เคยเป็นที่แห้งแล้ง มีปัญหาเรื่องน้ำ แต่ปัจจุบับกลับผลิกฟื้นคืนความสมบูรณ์ได้ด้วยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อที่ดินแห้งแล้งผืนนี้ และให้ภาครัฐร่วมกับชาวบ้านช่วยกันดูแลจัดสรรพื้นที่เพาะปลูกพืชจนสร้างผลผลิตได้มากมาย นับเป็นโครงการที่ให้ความรู้ทางการเกษตรและสร้างแรงบันดาลใจได้อย่างมาก

โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ
อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
เปิด 09.00-16.30
เข้าชมฟรี / มีรถรางพาชมโครงการฟรี / มีจักรยานให้ยืมฟรี
หากต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะ ติดต่อเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า
โทร. 032-472-701

let’s Check in : จากถนนเพชรเกษม ขับมาถึงกิโลเมตรที่ 190 ให้เลี้ยวขวาลอดอุโมงค์ ขับตรงไปเรื่อยๆ จนสุดทาง จะเจอทางแยก ให้เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 3175 วิ่งตามทางมาจนถึงวัดพระบาทเขาลูกช้าง จะเจอป้ายบอกไปโครงการ ให้ขับต่อไปตามเส้น พบ.4002 ต่อไปอีกประมาณ 20 กิโลเมตร (มีป้ายบอกทางเป็นระยะ)

chanhuaman001

chanhuaman002

chanhuaman003

รถนำชมโครงการ
รถนำชมโครงการ

chanhuaman005

chanhuaman006

chanhuaman007

chanhuaman008

chanhuaman009

chanhuaman010

chanhuaman011

พระตำหนักทรงงาน
พระตำหนักทรงงาน

chanhuaman013

chanhuaman014

chanhuaman015

chanhuaman016

chanhuaman017

chanhuaman018

chanhuaman019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *