scoop

เพชรบุรี.. เมืองต้องห้ามผ่าน

หากขับรถมุ่งหน้าลงสู่ภาคใต้ จังหวัดแรกที่อาจเรียกได้ว่าเป็นประตูสู่ภาคใต้เห็นจะหนีไม่พ้นจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดที่มีของดีซ่อนอยู่มากมายแต่ที่ผ่านมามักจะถูกมองข้ามเป็นเพียงแค่ทางผ่าน