Let's eat, หัวหิน-ชะอำ

S.Ken’s Bed & Bistro

ออกจากตัวเมืองหัวหินตรงไปที่ริมอ่างเก็บน้ำเขาเต่า มีร้านอาหารเล็กๆ ที่คุณภาพไม่เล็กตามตัวเพราะว่าเจ้าของร้านเป็นเชฟมากประสบการณ์ ที่ผ่านการทำงานในโรงแรม รีสอร์ทในต่างประเทศมาแล้วหลายประเทศ