scoop

ชิมกาแฟอินดี้ ที่ร้าน รู้เรื่อง ณ เพ็ชร์บุรี

กาแฟ เครื่องดื่มยอดนิยมที่หลายคนชื่นชอบ บ้างชอบในรสชาติของกาแฟ บ้างชอบในบรรยากาศของร้านกาแฟ จึงไม่แปลกที่ทุกวันนี้มีร้านกาแฟเปิดใหม่มากมาย เอาใจตลาดคอกาแฟที่มีเพิ่มมากขึ้นทุกวัน