News & Event

มัดรวม ร้านในห้างจังหวัดเพชรบุรี เปิดช่วง COVID-19

*อัปเดต หลังจากวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นมา ทางจังหวัดได้ปลดล็อกมาตรการป้องกันโควิด-19 ลงหลายอย่าง ทำให้ร้านค้าในห้างกลับมาเปิดได้ตามปรกติ แต่ให้เพิ่มเรื่องการลงทะเบียนเข้าออกของลูกค้าและเพิ่มมาตรการเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดภายในแต่ละร้านให้มากขึ้น เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทางจังหวัดเพชรบุรีได้มีการประกาศปิดห้างสรรพสินค้าเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 แต่ยังมีการยกเว้นให้เปิดบริการได้ในส่วนของซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยา และร้านอาหารให้เปิดสำหรับซื้อนำกลับเท่านั้น ไม่มีบริการรับประทานที่ร้าน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม -12 เมษายน