News & Event

Penfolds Wine Tasting @ Sheraton Hua Hin Resort & Spa

จิบไวน์ริมหาดที่ห้องอาหาร Luna Lanai @ Sheraton Hua Hin Resort & Spa กับ Penfolds ไวน์จากออสเตรเลียที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 170 ปี พร้อมด้วยอาหารหลากหลายในบรรยากาศสุดชิล