News & Event

YEC X DEPA เปิดตัวจัดทำแอปท่องเที่ยว POSKAR

depa จับมือกับ YEC กลุ่มเพชรสมุทรคีรี แนะนำ POSKAR แอปพลิเคชั่นตัวใหม่ที่เน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นนักท่องเที่ยวไทย ที่สนใจจะมาท่องเที่ยว 4 จังหวัดในกลุ่มเพชรสมุทรคีรี ได้แก่ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร โดยเน้นเป็นแอปที่เอาใจสายกิน สายเที่ยว แล้วให้เช็คอินตามคอนเซปต์ “เที่ยวเพลิน แถมได้พอยต์” ได้มีการจัดงานแถลงข่าวไปเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมวรบุระ หัวหิน โดยมีนางฉัตรพร ราษฎร์ดุษฎี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายพรชัย หอมชื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) นายศุรอัฐ ณรงค์ฤทธิ์ ประธานหอการค้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดร.พรระวี สีเหลืองสวัสดิ์ ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมงาน